154 wooneenheden Diepeveen Rotterdam

OpdrachtgeveverDudok Diepeveen BV te Rotterdam
AannemerDura Vermeer Bouw Zuid West BV te Rotterdam
ArchitectDiederendirrix architectuur & stedenbouw te Eindhoven
Bouwkundige uitwerkingDura Vermeer Bouw Zuid West BV te Rotterdam

In opdracht van Dudok Diepeveen BV te Dordrecht verzorgen wij de constructie voor het project 154 wooneenheden Diepeveen te Rotterdam-West. Het project is gelegen aan de Vierhavensstraat, nabij de Pelgrimsstraat en de Hudsonstraat te Rotterdam. Binnen het project worden 154 wooneenheden gerealiseerd, verdeeld over 5 blokken. Tussen blok 1 t/m 4 worden parkeervoorzieningen aangebracht met een daktuin. De woongebouwen zijn gelegen naast het iconische Diepeveenpand.

Het casco van Blok 1 t/m 4 is opgebouwd uit een tunnel gietbouw casco en blok 5 bestaat uit een casco van betonwanden met breedplaat verdiepingsvloeren.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 februari 2022