Zorgcomplex Zenobiagang te Zoetermeer

opdrachtgeverDura Vermeer Bouw Zuid West te Rotterdam
architectEGM architecten te Dordrecht
aannemerDura Vermeer Bouw Zuid West te Rotterdam
faseRealisatie

Zorgcomplex Zenobiagang is gelegen in het Katwijkerlaantracé te Zoetermeer. Het Katwijkerlaantracé betreft het bouwplan op een strook van drie braakliggende stukken grond in de wijk Rokkeveen. Dura Vermeer en zorgaanbieder Cardia hebben een plan gemaakt voor een zorggebouw voor verpleging van dementerende ouderen met een capaciteit van circa 64 plaatsen. In opdracht van Dura Vermeer werken wij de constructie uit van het zorgcomplex. Het casco bestaat uit een tunnelgietbouw systeem met een in het werk gestorte fundering op voorgespannen prefab betonpalen.