Nieuwbouw Nexus te Oegstgeest  

OpdrachtgeverDura Vermeer Bouw Zuid-West te Rotterdam
architectHector Hoogstad Architecten te Rotterdam

hoofdconstructeur

Pieters Bouwtechniek te Haarlem
Prefab leverancierHolcon BV te Markelo
faseIn voorbereiding

Het Project Nexus te Oegstgeest is een multifuncioneel gebouw bestaande uit laboratorium- en kantoorruimten.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een grotendeels transparante gevel en een groot atrium in het middengebied.

 Wij werken hiervoor het prefab betonnen casco volledig in 3d uit en maken hiervoor de productietekeningen en berekeningen.

Het is een grotendeels prefab betonnen casco met stalen hoedliggers voor vloeropvang en staalconstructies in het atriumgedeelte.

De gevels zijn een kolom/liggerstructuur met waar nodig (deels open) stabiliteitswanden.